Disclaimer

Tot standkoming
De informatie op www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf JW van den Broek. De uitvoering van en het onderhoudt aan www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl wordt gedaan door reclame en communicatiebureau Sterc Concept. Bouwbedrijf JW van den Broek besteedt in samenwerking met Sterc Concept uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl.

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zowel Bouwbedrijf JW van den Broek als Sterc Concept kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl.

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Bouwbedrijf JW van den Broek kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.bouwbedrijfjwvandenbroek.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Bouwbedrijf JW van den Broek, Sterc Concept of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming Bouwbedrijf JW van den Broek, Sterc Concept of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Contact gegevens

Sterc Concept
Reclame en communicatiebureau
Provincialeweg 10
9865 AH Opende
Tel : 06 36 04 94 85
www.sterc.nl
info@sterc.nl

 

 CONTACT

Bouwbedrijf J.W. van den Broek
De Feart 33
9247 CK - Ureterp
0512-342275 / 06-22928701
info@bouwbedrijfjwvandenbroek.nl

Neem contact op met J.W. Van Den Broek Plan uw route en kom langs bij J.W. Van Den Broek